Công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc công bố Bộ thủ tục hành chính bao gồm 281 thủ tục ở 4 cấp, trong đó có 89 thủ tục ở cấp Trung ương, 126 thủ tục ở cấp tỉnh, 34 thủ tục cấp huyện và 32 thủ tục ở cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt vì đây là lần đầu tiên, Bộ tổng hợp, thống kê được một bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ về các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của Ngành, chính thức hoàn thành giai đoạn 1 theo lộ trình thực hiện 3 giai đoạn của Đề án 30. Bộ trưởng chỉ rõ: ” Là một ngành tiếp xúc nhiều với nhân dân, cán bộ, công chức và viên chức trong ngành luôn luôn quán triệt việc phục vụ nhân dân là tiêu chí hàng đầu để đánh giá hiệu quả công tác. Chúng tôi nhận thức rất rõ rằng, việc công khai các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công và xã hội không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của Đảng và Nhà nước, tính nhân văn và ưu việt của chế độ ta mà còn thiết thực tạo sự tiện lợi cho nhân dân khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực này”.

Với tinh thần nêu trên, để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn tiếp theo, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc một số nội dung: Quán triệt đến từng cán bộ, công chức của đơn vị coi việc thực hiện cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và đơn vị từ nay đến hết năm 2010. Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo hoặc phân công một đồng chí cấp phó của mình chịu trách nhiệm về công tác này và bố trí ổn định cán bộ làm đầu mối để triển khai thực hiện đồng thời nghiêm túc tham gia các lớp tập huấn của Tổ công tác của Bộ triệu tập để việc triển khai giai đoạn 2, 3 đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tiến độ; Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ triển khai thực hiện các giai đoạn tiếp theo của Đề án theo đúng kế hoạch đề ra, thường xuyên liên hệ với Tổ công tác chuyên trách của Thủ tướng Chính phủ để triển khai nhiệm vụ đúng quy định hướng dẫn; Văn phòng Bộ phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị để báo cáo tại hội nghị giao ban định kỳ của Bộ; Hội đồng thi đua của Bộ đưa kết quả thực hiện Đề án thành một trong những tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá thi đua, khen thưởng đối với đơn vị và cũng là tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ, công chức định kỳ hàng năm cũng như khi đề bạt và bổ nhiệm, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Các cơ quan thông tin, báo chí của Bộ đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Đề án, để tạo tiếng nói đồng thuận của người dân, người lao động, người sử dụng lao động với cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần và quyết tâm của Chính phủ trong việc cải cách thủ tục hành chính.

Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và Tổ công tác chuyên trách về cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu, đánh giá cao những nỗ lực của Bộ, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, đặc biệt là những cố gắng của các thành viên Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ trong việc thống kê, rà soát và công khai tới 281 thủ tục hành chính nói trên. Với sự kiện này, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội là 1 trong 10 Bộ, ngành đầu tiên đã công khai, minh bạch được các thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý Nhà nước của mình và hoàn thành giai đoạn 1 của Đề án 30, góp phần quan trọng vào nỗ lực chung của Chính phủ là trong tháng 9 năm nay, hoàn thành việc công bố thủ tục hành chính trên phạm vi toàn quốc.

 Hướng tới giai đoạn 2 của việc thực hiện Đề án 30- giai đoạn rà soát, cắt bỏ khoảng 30% các thủ tục hành chính bất hợp lý, không phù hợp, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là giai đoạn quan trọng đối với tất cả các Bộ, ngành đòi hỏi cần có sự xem xét, đánh giá toàn diện cả về mặt thể chế đến những vấn đề cụ thể….Tuy nhiên, với những gì mà Bộ, ngành Lao động- Thương binh và Xã hội đã làm được, tôi tin chắc rằng Bộ, ngành vẫn sẽ tiếp tục phát huy và vẫn sẽ là một trong những Bộ đi đầu trong sự nghiệp cải cách hành chính của Chính phủ./.

Nguồn: www.molisa.gov.vn