Công bố Bộ thủ tục hành chính về đầu tư và hoạt động doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bộ thủ tục hành chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được thống kê trên cơ sở cộng dồn các thủ tục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gồm các thủ tục hành chính thuộc 6 ngành, lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp có 257 thủ tục; thành lập và hoạt động hợp tác xã có 52 thủ tục; đầu tư tại tại Việt Nam 78 thủ tục; đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài 10 thủ tục; đầu thầu 92 thủ tục; và đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ chính thức ODA có 14 thủ tục.

Trong Bộ thủ tục này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ thực hiện trực tiếp 25 thủ tục hành chính liên quan đến cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, BTO; cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; và một số thủ tục liên quan đến quản lý nguồn vốn hỗ trợ chính thức ODA.

Phần lớn số thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thủ tục đấu thầu, đầu tư bằng nguồn vốn ODA, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác… được thực hiện tại các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương. Một số thủ tục hành chính liên quan đến đấu thầu, đầu tư có sử dụng nguồn vốn ODA được thực hiện tại các bộ, ngành liên quan khác.

Việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp phần tạo sự minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận thong tin cũng như tra cứu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục triển khai công tác rà soát, phát hiện và loại bỏ hoặc kiến nghị loại bỏ các thủ tục không còn phù hợp, hoặc trái với quy định của pháp luật hiện hành để hình thành Bộ thủ tục hành chính thống nhất thực hiện chung trong toàn ngành.

Trong ngày hôm nay, trên website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ www.mpi.gov.vn, 503 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, được thực hiện ở cấp bộ, ngành trung ương và chính quyền địa phương các cấp, đã được công khai tới mọi người dân, doanh nghiệp.

Kim Liên
Nguồn: Báo điện tử Công thương