Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử đi vào hoạt động
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo cách làm cũ, trong việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, các cơ quan liên quan gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận bản in từ tờ khai hải quan điện tử do doanh nghiệp xuất trình.

Lý do là tại các văn bản pháp luật hiện nay không quy định việc cơ quan hải quan đóng dấu xác nhận trên bản in từ tờ khai hải quan điện tử. Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành của các cơ quan liên quan cũng chưa quy định việc sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử.  Điều này, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp và chính cơ quan hải quan trong việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục thông quan.

Để giải quyết khó khăn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 về việc ban hành quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử. Thực hiện quyết định, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử.

Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử sẽ cung cấp thông tin tờ khai hải quan điện tử cho các cơ quan liên quan với các cơ quan liên quan như: các tổ chức tín dụng, các tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền, cơ quan quản lý Nhà nước, từ đó, đẩy nhanh việc triển khai các thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ngoài việc kết nối hệ thống thông tin với Cổng thông tin hải quan, các cơ quan liên quan có thể tra cứu thông tin bằng cách sử dụng tài khoản truy cập vào địa chỉ http://tkhqdt.customs.gov.vn hoặc nhắn tin vào số điện thoại 0869600633.

Lãnh đạo Tổng cục Hải quan cho biết việc triển khai quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi khai hải quan điện tử, đồng thời bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử trong hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan liên quan, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử,  góp phần thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ.

Huy Thắng

Nguồn: www.chinhphu.vn