Đề xuất sửa đổi quy định về kinh doanh xổ số
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 

Đó là nguyên tắc được xác định trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính xây dựng, đang lấy ý kiến nhân dân.

Phải khuyến cáo người tham gia chủ động kiểm soát mức độ dự thưởng xổ số

Theo đó, dự thảo yêu cầu trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp xổ số có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến và khuyến cáo cho người tham gia dự thưởng xổ số chủ động kiểm soát mức độ tham gia dự thưởng xổ số.

Bên cạnh đó, dự thảo nghiêm cấm việc sử dụng kết quả xổ số do các doanh nghiệp kinh doanh xổ số phát hành để tổ chức các chương trình dự thưởng, cung cấp các dịch vụ, thông tin dự đoán trước kết quả xổ số như: dịch vụ soi cầu, đoán lô,..

Về phân phối vé số, dự thảo quy định như sau: Số lượng vé của từng đợt phát hành do doanh nghiệp kinh doanh xổ số xác định. Trong trường hợp Bộ Tài chính có quy định về hạn mức số lượng, giá trị vé phát hành hoặc khống chế tỷ lệ tiêu thụ vé thì doanh nghiệp phải đảm bảo trong hạn mức doanh số tối đa và duy trì tỷ lệ tiêu thụ tối thiểu do Bộ Tài chính quy định.

Được biết, hàng năm, doanh thu kinh doanh xổ số bình quân tăng 15,75%/năm. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2011 doanh thu đạt 35.700 tỷ đồng, dự kiến trong năm nay, ngành xổ số nộp ngân sách khoảng hơn 13.400 tỷ đồng, góp phần đáng kể cho đầu tư các mục tiêu y tế, giáo dục và phúc lợi,…

Mời bạn đọc xem toàn văn và góp ý.
Doanh nhân và doanh nghiệp có thể đóng góp ý kiến qua www.vibonline.com.vn 

Đức Mạnh
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ