DN đang có xu hướng… nhỏ đi
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Minh họa cho nhận định này, Báo cáo dẫn chứng, tỷ trọng DN siêu nhỏ đã tăng từ 61,4% trong năm 2007 lên 66,8% vào năm 2012. Trong khi tỷ trọng DN nhỏ giảm từ 32,5% xuống còn 29%; DN vừa giảm từ 2,5% xuống 2%; DN lớn giảm từ 3,5% xuống còn 2,3%.

Xét về tỷ trọng nguồn vốn, tỷ trọng vốn của DN siêu nhỏ đã tăng từ 6,8% trong năm 2007 lên 11,1% trong năm 2012; DN nhỏ cũng tăng tương ứng từ 17,2% lên 23,4%; DN vừa cũng tăng từ 6,3% lên 7,3%. Trong khi tỷ trong vốn của DN lớn giảm từ 69,7% trong năm 2007 xuống còn 58,2% vào năm 2012.

Xét về tỷ trọng lao động, tỷ trọng lao động của các DN siêu nhỏ đã tăng từ 7,5% lên 10%; tỷ trọng lao động của DN nhỏ cũng tăng từ 25,5% lên 29,8%; DN vừa tăng từ 7,5% lên 7,8%. Trong khi tỷ trọng lao động của DN lớn giảm từ 59,5% xuống còn 52%.

Ở một góc nhìn khác, cũng theo báo cáo này, trong năm 2013, cả nước có 76.955 DN đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 398.681 tỷ đồng, tăng 10,1% về số DN, song lại giảm 14,7% về số vốn đăng ký so với năm 2012. Điều đó cũng phần nào cho thấy, lượng DN thành lập mới đa phần là DN nhỏ và siêu nhỏ.

Nguồn: http://thoibaonganhang.vn/index.php/tin-tuc/5-dn-dang-co-xu-huong-nho-di-19557.html