Đính chính lỗi in ấn Báo cáo MEI 2011
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nếu Quý vị đã nhận Báo cáo MEI 2011 phiên bản này xin vui lòng sử dụng Hình 21B chuẩn tại đây, hoặc:

1. Tải Báo cáo MEI2011 (Bản đầy đủ và Bản tóm tắt) tại địa chỉ: http://khaosat.vibonline.com.vn

 2. Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

ĐT: 04 35742022 (máy lẻ 349)/ 01 222 555 222 (anh Trần Văn Hai)

Email: haitv@vcci.com.vn/ thuypm@vcci.com.vn

Xin trân trọng thông báo./.

VIB Online