Dự kiến hai kịch bản kinh tế năm 2012
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp của Ủy ban Kinh tế Quốc hội chiều 24/9, chỉ tiêu kinh tế được dự kiến tại hai kịch bản.
Kịch bản 1 được xây dựng trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, nhưng có xu hướng phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2011.
Theo đó, GDP tăng khoảng 6,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 101,7 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2011, nhập siêu khoảng 13%.
Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 740 nghìn đồng, tỷ lệ bội chi bằng 4,8% GDP. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 34% GDP. Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%.
Nếu theo kịch bản 1 thì cán cân vãng lai dự báo thâm hụt khoảng 4.370 triệu USD nhưng cán cân vốn thặng dư 10.030 triệu USD. Cán cân tổng thể năm 2012 có thể thặng dư khoảng 3.160 triệu USD.
Kịch bản 2 được xây dựng trong bối cảnh những khó khăn của kinh tế trong nước chậm được khắc phục, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp.
Cụ thể, GDP tăng khoảng 6%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 100 tỷ USD, tăng 12%, nhập siêu khoảng 13,5%.
Tỷ lệ bội chi vẫn là 4,8%, trong khi thu ngân sách thấp hơn với gần 740 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển chiếm khoảng 33,5% GDP, chỉ số giá tiêu dùng vẫn được dự kiến tăng dưới 10%.
Với kịch bản này, cán cân vãng lai dự báo thâm hụt khoảng 3.670 triệu USD, nhưng được bù lại do thặng dư của cán cân vốn 10.000 triệu USD. Cán cân tổng thể năm 2012 có thể thặng dư khoảng 2.630 triệu USD.
Trong điều hành dự kiến lựa chọn theo kịch bản 2 để chủ động xử lý các tình huống xảy ra, nếu điều kiện thế giới và trong nước thuận lợi sẽ phấn đấu đạt kết quả cao hơn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung cho biết.

Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam