Giải ngân FDI năm 2010 đạt 11 tỷ USD
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tuy nhiên, vốn FDI đăng ký mới năm 2010 chỉ đạt khoảng 18,5 tỷ USD. Trong đó, đứng đầu là lĩnh vực bất động sản với 6,8 tỷ USD, thứ hai là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với trên 5 tỷ USD vốn đăng ký; lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước đứng thứ ba với trên 2,9 tỷ USD.

Tuy nhiên, nếu tính về số lượng dự án thì ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đứng đầu với 385 dự án đăng ký mới. Như vậy, so với năm 2009, vốn FDI đổ vào công nghiệp chế biến, chế tạo tăng đáng kể cả về số lượng dự án và tổng vốn đầu tư. Trong năm 2009, số dự án trong lĩnh vực này là 245 dự án, với tổng vốn đăng ký 2,96 tỷ USD. Trong số này, gần 750 triệu USD là vốn tăng thêm.

Nguồn: Báo điện tử Công thương