Hà Nội thông qua Nghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Cụ thể, theo Nghị quyết mới được thông qua, với cấp Thành phố, dự án trọng điểm nhóm C là dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công Thành phố quản lý, gồm 6 nhóm sau:

Dự án có tổng mức đầu tư từ 85 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giao thông (bao gồm cầu, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà ở.

Dự án có tổng mức đầu tư từ 56 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, bưu chính, viễn thông.

Dự án có tổng mức đầu tư từ 42 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; công nghiệp.

Dự án có tổng mức đầu tư từ 32 tỷ đồng đến 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng thuộc lĩnh vực môi trường: khu chôn lấp, bãi, nhà máy xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.

Dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh (trừ những dự án có tính chất bảo mật quốc gia thuộc dự án nhóm A) thuộc nhiệm vụ chi ngân sách của Thành phố.

Với cấp huyện, dự án trọng điểm nhóm C là dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do quận, huyện, thị xã quản lý, gồm các nhóm sau:

Dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giao thông (gồm cầu, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà ở.

Dự án có tổng mức đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giao thông (trừ các dự án giao thông quy định trong Điều 8 Luật Đầu tư công); thủy lợi, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật.

Dự án có tổng mức đầu tư từ 23 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục; tin học, phát thanh; kho tàng; thể dục thể thao; xây dựng dân dụng.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng thuộc lĩnh vực môi trường: khu chôn lấp, bãi, nhà máy xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.

Ở cấp xã, dự án trọng điểm nhóm C cấp xã là dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn đầu tư công xã, phường, thị trấn quản lý không phân biệt loại hình, lĩnh vực đầu tư có quy mô tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng.

HĐND Thành phố ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố xem xét, cho ý kiến và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND Thành phố quản lý theo quy định tại Luật Đầu tư công và báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Tuy nhiên, về vấn đề này, có một ý kiến cho rằng, việc giao Thường trực HĐND quyết một số dự án không thể ghi là đúng quy định pháp luật, vì theo Luật Đầu tư công, việc này phải do HĐND Thành phố quyết định. Thêm vào đó, Luật tổ chức chính quyền địa phương đến đầu năm sau mới có hiệu lực và trong quy định về quyền hạn, trách nhiệm của Thường trực HĐND cũng không có nội dung ủy quyền.

Làm rõ vấn đề này, ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện Thành phố có 17 dự án nhóm A, 195 dự án nhóm B và C cần quyết định chủ trương đầu tư, mà với các tiêu chí phê duyệt dự án theo yêu cầu của Luật Đầu tư công thì cần phải ủy quyền mới có thể đảm bảo giải quyết.

Vì vậy, việc để HĐND Thành phố ủy quyền phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án cho Thường trực HĐND, sau đó, Thường trực báo cáo lại HĐND tại kỳ họp gần nhất là phù hợp. Giám đốc Sở cũng nhấn mạnh, khi quyết định chủ trương, kế hoạch đầu tư trung hạn, từng công trình được ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố quyết định đều sẽ được báo cáo tại kỳ họp HĐND tiếp theo. Nếu HĐND Thành phố thấy không phù hợp, HĐND Thành phố vẫn có quyền bác dự án.

Trang Nguyễn
Nguồn: Báo Điện tử Lao động