Hai vấn đề nóng: Hiệu quả đầu tư thấp và nạn thất nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Miễn thuế TNCN cho các đối tượng đã được giãn thuế trong sáu tháng đầu năm.

Chính phủ đề nghị: Giảm GDP, tăng bội chi ngân sách

Tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội (QH) hôm qua (20-5), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đọc báo cáo bổ sung tình hình thực hiện kinh tế-xã hội 2008 và những tháng đầu năm 2009.

Theo đó, dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giảm sút; tiêu thụ sản phẩm chậm, hàng hóa ứ đọng, kể cả các vật tư quan trọng, lương thực và nhiều nông sản xuất khẩu có khối lượng lớn; số người mất việc làm năm 2008 khoảng 667.000 người, 3.000 lao động từ nước ngoài phải về nước trước thời hạn.

Chính phủ đã chủ động và cơ bản dự báo trước được tình hình, đưa ra những chủ trương ứng phó kịp thời và bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nhiệm vụ còn lại của năm 2009 là khó khăn và nặng nề, Chính phủ đề nghị QH bốn nội dung sau:

Một là, quyết định nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 là tập trung cao độ mọi nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động phòng ngừa lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, ngăn chặn suy giảm kinh tế là mục tiêu ưu tiên hàng đầu.

Hai là, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2009 từ khoảng 6,5% xuống còn khoảng 5%; điều chỉnh chỉ tiêu tỷ lệ bội chi ngân sách so với GDP từ 4,82% lên không quá 8%.

Ba là, cho phép điều chỉnh bổ sung mức phát hành trái phiếu Chính phủ thêm 20.000 tỷ đồng; sửa đổi, bổ sung một số chính sách về thuế thuộc thẩm quyền của QH, sửa đổi cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, đấu thầu và một số chính sách quan trọng khác trình QH tại kỳ họp này.

Bốn là, trên cơ sở các chỉ tiêu và chính sách cơ bản đã được điều chỉnh, đề nghị QH ủy quyền và giao trách nhiệm cho Ủy ban Thường vụ QH và Chính phủ chủ động, linh hoạt trong điều hành các chính sách, giải pháp thực hiện kế hoạch và ngân sách giữa hai kỳ họp của QH, phấn đấu đạt được kết quả cao nhất.

Xử lý tốt vấn đề công nghệ và lao động nước ngoài tại các dự án bô-xít

“Chỉ đạo Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam triển khai các dự án bô-xít tại Tân Rai và Nhân Cơ, xử lý tốt các vấn đề về công nghệ, lao động nước ngoài, hoàn thổ, trồng rừng, đền bù tái định cư; bảo đảm lợi ích trước mắt, lâu dài và bền vững của đất nước, bảo đảm hiệu quả kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh, quốc phòng.”

Trích Báo cáo của Chính phủ

“Đề nghị Chính phủ chỉ đạo đánh giá đầy đủ thực trạng người lao động nhập cư, nhất là đối tượng lao động phổ thông và có biện pháp để thực hiện đúng chính sách, pháp luật về quản lý lao động nhập cư, không gây ảnh hưởng đến thị trường lao động trong nước.”

Trích báo cáo của Ủy ban Kinh tế Quốc hội

Nguồn: Báo điện tử Pháp luật TP HCM