Hàng chục bộ “nợ” chưa ban hành 79 văn bản pháp luật
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trong số này, Bộ Tài nguyên và Môi trường “nợ” nhiều nhất với 23 văn bản; Bộ Y tế: 10; Bộ Xây dựng: 9; Bộ Quốc phòng: 7. Theo Bộ Tư pháp, nguyên nhân dẫn đến việc này là do một số bộ phải cùng lúc xây dựng, ban hành nhiều văn bản, một số văn bản quy định những vấn đề khó, phức tạp, các bộ, cơ quan ngang bộ phải tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề bức xúc về kinh tế – xã hội nên chưa tập trung, ưu tiên thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản.

Mặt khác từ ngày 1.1.2015 thêm 13 luật mới phát sinh hiệu lực nên làm tăng số lượng văn bản nợ đọng. Ông Nguyễn Phước Thọ (Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ) cho rằng, tiến độ xây dựng dự án luật sau khi được Chính phủ thông qua của các bộ quá chậm. Các bộ đã không tập trung chỉ đạo sát sao ngay từ đầu trong việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Nguồn:  Báo Điện tử Lao động