“Hội nghị Diên Hồng”: Doanh nghiệp thỏa mãn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nói đi đôi với làm

Đây có thể xem là hành động cho thấy, Chính phủ đanh nỗ lực hiện thực hóa lời nói và cam kết thành các hành động cụ thể để đồng hành cùng cộng đồng DN.

Nhìn lại 1 năm thực hiện Nghị quyết 35, đã có 50 Nghị định về đầu tư kinh doanh, cải thiện điều kiện đầu tư kinh doanh được ban hành. Các bộ, ngành tích cực rà soát cắt giảm nhiều thủ tục, giấy phép, tạo thuận lợi cho DN. Các tỉnh, địa phương trong cả nước cũng tích cực triển khai đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), môi trường kinh doanh như thực hiện kê khai nộp thuế điện tử, tạo thuận lợi hơn trong tiếp cận các dịch vụ công…

Có tới 4.500 thủ tục đã được xử lý và bãi bỏ. Trong 1.100 kiến nghị của DN, đã trả lời, xử lý, giải quyết được 850 kiến nghị (77,5%). Năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017, đã có khoảng 150 nghìn DN thành lập mới. Theo các khảo sát gần đây của các tổ chức, 66% số DN Nhật Bản và 36% DN Mỹ có xu hướng mở rộng kinh doanh hay có 75% các DN được khảo sát nhận định kết quả cải cách trong thời gian qua là tích cực, 25% nói chưa đạt yêu cầu… Đó chính là những minh chứng cho thấy niềm tin của cộng đồng DN gia tăng khi môi trường đầu tư, kinh doanh có thêm nhiều cải thiện trong năm qua.

Dù đã đạt được những kết quả bước đầu đáng được động viên, khích lệ nhưng người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh: “Chúng ta vẫn thấy rõ còn nhiều rào cản cho sự phát triển của DN. Chính phủ đã nhận diện được vấn đề này”.

Trong đó về thể chế chính sách, chưa giải quyết được các vấn đề còn mâu thuẫn trong các văn bản dưới luật, chính sách ban hành chưa đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, còn nhiều vướng mắc làm mất thời gian và chi phí của DN.

Bên cạnh đó, TTHC, các thủ tục cấp phép, điều kiện kinh doanh trong một số chuẩn mực còn gây khó khăn cho DN, vì vậy vẫn có hiện tượng “cò” làm dịch vụ TTHC cho DN, thủ tục giải phóng mặt bằng, giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Trong khi đó, giá thuê đất còn cao, giấy phép con vẫn còn và chưa minh bạch hoàn toàn, vẫn tồn tại tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức… gây chậm trễ, khó khăn ở các cơ quan công quyền, chưa sát sao và nắm bắt chính xác các vấn đề DN cần hỗ trợ. Các cơ quan, các bộ phận cán bộ chưa nắm bắt được yêu cầu của DN để giải quyết kịp thời.

Tại hội nghị, nhiều DN, hiệp hội DN phản ánh tình trạng phí còn cao và  không chỉ những chi phí liên quan đến TTHC mà còn liên quan đến phí sử dụng công trình BOT, bến bãi, cảng biển, cầu đường, chi phí… và đặc biệt chi phí không chính thức. Các DN cũng còn gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng, vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản, hay vấn đề bị thanh, kiểm tra nhiều lần mà chưa được xử lý triệt để.

Ngoài ra, vấn đề thị trường, việc cung cấp thông tin và hỗ trợ DN tiếp cận thị trường của các cơ quan chức năng còn hạn chế, rất ít DN có thể tham gia được vào các chuỗi cung ứng của khu vực và toàn cầu… cũng được Thủ tướng chỉ ra.

Các thành phần kinh tế phát triển bình đẳng

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại, người đứng đầu Chính phủ cam kết sẽ tập trung giải quyết 2 nhóm vấn đề then chốt: Tiếp tục kiến tạo môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, khuyến khích đầu tư, bảo đảm thực thi pháp luật và Nâng cao năng lực cạnh tranh của DN Việt Nam, tối ưu hóa các thành tựu công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ở nhóm vấn đề thứ nhất, Thủ tướng nhấn mạnh đến nội dung bảo đảm môi trường chính trị và vĩ mô ổn định, bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật và tinh thần thượng tôn pháp luật và tinh thần đó phải thực hiện có hệ thống từ Trung ương đến địa phương. “Phải chuyển biến thực thi công vụ nghiêm túc, không được gây nhũng nhiễu, khó khăn cho DN. Suy đến cùng là Chủ tịch, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy ở các địa phương, các Bộ trưởng phải lo trực tiếp công việc này, theo chức năng nhiệm vụ được pháp luật quy định”, Thủ tướng nói.

Theo đuổi mục tiêu phát triển bao trùm một cách xuyên suốt, nhất quán trên nền tảng cải cách thể chế theo hướng cởi mở, thân thiện, trao cơ hội cho mọi thành phần kinh tế đóng góp và hưởng lợi một cách bình đẳng, công bằng, không phân biệt công hay tư.

Thủ tướng cũng cho biết sẽ hoàn thiện, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba các dự án luật, trong đó có dự án Luật Hỗ trợ DNNVV và nhanh chóng ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành. Đồng thời, đẩy nhanh việc rà soát, sửa đổi quy định các loại thuế, hải quan theo hướng liên thông giữa các bộ, cơ quan liên quan để giảm thủ tục, giảm thời gian và chi phí thực hiện.

Xóa bỏ sự ưu ái, thu hồi nguồn lực và các tài nguyên đang được sử dụng kém hiệu quả, lãng phí để tái phân bổ lại cho mọi chủ thể, đối tượng dựa trên hiệu quả cạnh tranh và khả năng cải thiện năng suất. Thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa, chuyển nguồn lực cho mọi đối tượng, thành phần kinh tế có tiềm năng sử dụng, tối ưu hóa nguồn lực mà chúng ta đang có chứ không phải chỉ ưu tiên cho DNNN.

Chính phủ cũng sẽ tiếp tục rà soát các quy định và thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho DN như chi phí thủ tục hành chính về thuế, hải quan, giấy phép, phí BOT, chi phí về logistics, chi phí sử dụng các công trình dịch vụ công… Đồng thời với các công việc trên là cần thúc đẩy sự phát triển các thị trường một cách mạnh mẽ, đồng bộ.

Ở nhóm vấn đề thứ hai, Chính phủ sẽ tập trung xây dựng kiến tạo các yếu tố để tạo lợi thế cạnh tranh cho nền kinh tế như cơ sở hạ tầng thông minh, phát triển hệ thống tài chính, cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, khoa học công nghệ, xây dựng các cơ chế khuyến khích liên kết ngành… Tăng cường các lợi thế cạnh tranh bền vững cho DN thông qua việc xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ trên nền tảng kỹ thuật số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên nền tảng công nghệ hiện đại, kỹ năng quản lý tiên tiến giúp nâng cao hiệu quả DN.

Đặc biệt, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị của Nhà nước và của DN để tương thích với yêu cầu phát triển nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay và xu hướng tương lai. Không cho phép những tồn tại yếu kém về năng lực quản trị kìm hãm sự năng động của nền kinh tế, tạo nên những trì trệ trong phát triển kinh tế và giải phóng nguồn lực xã hội.

Để giải quyết những vấn đề đó, theo Thủ tướng, cần có sự đồng lòng, đồng tâm của tất cả các DN, doanh nhân đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cùng với quyết tâm của hệ thống chính trị, của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương, trong đó yếu tố con người đóng vai trò quyết định. “Từng công chức, từng viên chức trong bộ máy Nhà nước phải thông hiểu trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, nghiêm túc thực hiện, luôn sẵn sàng đồng hành bảo vệ DN làm ăn chân chính, nghiêm túc; bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh của DN” – Thủ tướng nói và kỳ vọng: “Bình minh đang đến đất nước ta, tôi tin tưởng các bạn, những DN sẽ đóng góp cho bình minh rực sáng trên Tổ quốc Việt Nam thân yêu”.

“Với tinh thần đó, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh mà ở đó tất cả các thành phần kinh tế đều phát triển bình đẳng, kết nối và hỗ trợ nhau, đem lại sự thịnh vượng và phát triển kinh tế chung cho Việt Nam. Đó chính là tinh thần đồng hành mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay”,  Thủ tướng kết luận.

Đỗ Phạm
Nguồn: http://thoibaonganhang.vn/hoi-nghi-dien-hong-doanh-nghiep-thoa-man-62951.html