Không quản lý được thì… hạn chế ?
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Điều này thể hiện khá rõ qua Văn bản số 6067/NHNN-QLNH ngày 6/8/2009 gửi các thành viên Tổ công tác liên ngành. Theo đó “NHNN đã dự thảo thông tư với phương châm không khuyến khích hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước”.

Phạm luật ?

Hoạt động của sàn giao dịch vàng liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của các ngành khác nhau như: giao dịch vàng vật chất thuộc quản lý của Bộ Công Thương; về tài khoản, ký quỹ, tín dụng… thuộc chức năng quản lý của NHNN; về đăng ký kinh doanh, liên doanh, liên kết thuộc quản lý của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Nhưng theo Dự thảo Thông tư Quy định về kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dường như NHNN đã “ôm” hết phần việc của các bộ – ngành khác. Dự thảo thông tư cũng chỉ giới hạn các ngân hàng thương mại nếu đáp ứng được các điều kiện trong dự thảo thì mới được phép cung ứng dịch vụ kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước. Và hơn nữa theo quy định của Luật DN: “Bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND và UBND các cấp không được quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh”. Tại khoản 2 Điều 3 Luật DN quy định: Trường hợp đặc thù liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của DN được quy định tại luật khác thì áp dụng theo quy định của luật đó. Trong khi Điều 7, Luật Các tổ chức tín dụng quy định: “Tổ chức tín dụng được kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế khi được NHNN cho phép”.

Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế, Bộ Tư pháp cho rằng: Việc Ngân hàng nhà nước hạn chế đối tượng chỉ ngân hàng thương mại được phép cung ứng dịch vụ kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước là vi phạm quyền tự do kinh doanh của các DN khác không phải là tổ chức tín dụng. Hiện có không ít các DN không phải là ngân hàng thương mại đã thành lập sàn giao dịch vàng. Do vậy việc thu hẹp chủ thể được thực hiện sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các sàn giao dịch vàng, làm giảm thông tin của nhà đầu tư tại thị trường VN, ảnh hưởng đến tính ổn định, bền vững trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của các DN.

Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế cũng đề nghị nên bỏ các quy định về việc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước mà thay vào đó cần quy định rõ những gì mà DN và các ngân hàng thương mại cần làm để được thực hiện hoạt động cung ứng này. Bên cạnh đó, giấy này chỉ phát sinh thêm các thủ tục xin cho.

Sai kỹ thuật

Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế cũng cho rằng: Một trong những nguyên nhân khiến dự thảo khó đi vào triển khai thực tiễn là ngay từ mặt kỹ thuật lập pháp đã thiếu sự thống nhất. Nội dung, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư và tên gọi chưa khớp với nhau. Theo tên gọi thì thông tư này điều chỉnh hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước và phạm vi điều chỉnh là hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động cung ứng dịch vụ kinh doanh vàng trên tài khoản. Tuy nhiên, nội dung của dự thảo thông tư chỉ chủ yếu nói về hoạt động quản lý nhà nước đối với hoạt động này, không đưa ra được cơ  chế điều chỉnh.

Còn theo Hiệp hội kinh doanh vàng VN: Việc đưa ra các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống tín dụng, hạn chế rủi ro với nhà đầu tư và tăng tính minh bạch của hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước là rất cần thiết. Tuy nhiên, nếu như dự thảo được thông qua sẽ không có tác động tích cực đến kênh đầu tư đang được coi là rất hấp dẫn nhà đầu tư, đồng thời cũng không tạo được tính minh bạch của hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước.

Thậm chí có ý kiến cho rằng những quy định như trong dự thảo chỉ bảo vệ lợi ích cho thiểu số chứ không phải đại bộ phận các nhà đầu tư và hệ thống DN. Vì vậy, thiết nghĩ, NHNN nên xem xét lại dự thảo trên để tránh tình trạng chưa quản lý được thì “không khuyến khích”.

Phan Nam
Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp