Khu Kinh tế thương mại Đặc biệt Lao Bảo: Vẫn vướng về thuế
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

27 doanh nghiệp được Ban Quản lý KKTTMĐB Lao Bảo cấp giấy chứng nhận đầu tư ghi rõ: “Được miễn thuế TNDN trong thời gian 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế…”. Tuy nhiên, vào cuối năm 2010, cơ quan thuế tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế và truy thu thuế TNDN đối với 27 doanh nghiệp này những năm trước đó. Không chấp nhận, các doanh nghiệp khiếu nại gửi đến BQL Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị – nơi cấp phép ưu đãi đầu tư – về sự thiếu nhất quán trong chính sách ưu đãi thuế ở KKTTMĐB Lao Bảo. Kể từ đó đến nay, nhiều văn bản tranh luận pháp lý qua lại giữa các bộ, ngành về vấn đề này vẫn chưa có hồi kết.

Trước hết, căn cứ vào điều 20 của Quy chế KKTTMĐB Lao Bảo (ban hành theo Quyết định số 11/2005/QĐ/TTg ngày 12/1/2005 của Thủ tướng Chính phủ) về nội dung ưu đãi thuế TNDN ghi: “Các dự án đầu tư vào KKTTMĐB Lao Bảo được miễn thuế TNDN trong thời gian 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm kế tiếp và được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% cho những năm tiếp theo” nên trong văn bản gửi cơ quan thuế, BQL Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị khẳng định: việc các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế TNDN là đúng qui định.

Rõ ràng hơn, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị tháng 8/2011 vừa qua, khi trả lời chất vấn, ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, theo pháp luật về thuế TNDN, trường hợp chủ hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân (DNTN) với ngành nghề kinh doanh như cũ và trụ sở vẫn đóng tại địa điểm kinh doanh cũ thì DNTN này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện thành lập mới từ các dự án đầu tư, nhưng theo chính sách ưu đãi đặc biệt đối với Lao Bảo thì thuộc diện ưu đãi thuế TNDN.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính (công văn số 9073/VPCP-KTTH ngày 14/12/2010) phối hợp với Bộ Công Thương đề xuất trình Chính phủ hướng giải quyết. Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, ngày 21/2/2011, Bộ Tài chính có công văn số 2367/BTC-CST, trình Thủ tướng Chính phủ giải quyết theo hướng đồng ý với đề nghị của tỉnh Quảng Trị (và tỉnh Hà Tĩnh), tức là áp dụng chế độ ưu đãi thuế TNDN theo Quyết định 11 của Thủ tướng Chính phủ đối với KKTTMĐB Lao Bảo cho đối tượng là DNTN như đã nói ở trên.

Tuy nhiên, ngày 14/3/2011, Văn phòng Chính phủ có công văn số 1487/VPCP-KTTH nêu rõ: “Về ưu đãi thuế TNDN đối với DNTN thành lập từ hộ kinh doanh cá thể tại KKTTMĐB Lao Bảo và KKT Cửa khẩu Cầu Treo, yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy định của Pháp luật thuế TNDN”. Tức là 27 doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư vào KKTTMĐB Lao Bảo với ưu đãi về thuế TNDN như điều 20 của Quy chế lại không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Như vậy, hiện có 2 hướng giải quyết hoàn toàn khác nhau về chính sách ưu đãi thuế TNDN ở KKTTMĐB Lao Bảo của các bộ, ngành liên quan mà nguyên nhân xuất phát từ nhận thức khác biệt giữa các cơ quan chức năng xung quanh nội dung ưu đãi về thuế TNDN được qui định tại điều 20 nói trên.

Trước những bức xúc của 27 DN, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường – cho biết, để tạo điều kiện cho các DN trong KKTTMĐB Lao Bảo phát triển sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan. Trong khi chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, ngành thuế tạm thời chưa truy thu thuế TNDN đối với DNTN thành lập từ hộ kinh doanh cá thể trong KKTTMĐB Lao Bảo; đồng thời hàng năm, ngành thuế phải thông báo việc phát sinh thuế do các qui định của Nhà nước khác với chính sách ưu đãi của KKTTMĐB Lao Bảo cho các doanh nghiệp biết để có sự chuẩn bị, tránh gây hoang mang đối với doanh nghiệp.

Trần Minh Tích
Nguồn: Báo điện tử Công thương