Kiến nghị “gỡ khó” cho DN tạm nhập tái xuất khuôn
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trường hợp cụ thể là của công ty TNHH Sung Bu Vina. Công ty này chuyên sản xuất mặt hàng nhựa nên công ty có tạm nhập tái xuất một số khuôn nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh theo hợp đồng thuê của đối tác nước ngoài, thời hạn là 3 năm, đến nay đã hết thời hạn thuê. Tuy nhiên, hiện công ty vẫn cần sử dụng các khuôn nêu trên để tiếp tục sản xuất, kinh doanh và có thỏa thuận được với đối tác nước ngoài (đối tác cho thuê khuôn) gia hạn thêm 3 năm kể từ ngày hết hạn thuê. Tuy nhiên, tại khoản 2, Điều 13 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ có quy định: “Thời hạn tạm nhập tái xuất thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với Hải quan cửa khẩu”, theo đó, nội dung trên chưa quy định cụ thể về việc thương nhân có được gia hạn thời hạn tạm nhập tái xuất không?

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, trong trường hợp cụ thể này, Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Công Thương: trong trường hợp tạm nhập để phục vụ sản xuất, kinh doanh theo hợp đồng thuê của đối tác nước ngoài nếu chưa quá thời hạn tạm nhập-tái xuất thì chấp thuận việc gia hạn thời hạn thuê khuôn là 3 năm của công ty. Trong trường hợp khuôn đã tạm nhập để phục vụ sản xuất, kinh doanh theo hợp đồng thuê nếu quá thời hạn tạm nhập chưa tái xuất thì cơ quan Hải quan tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định, sau đó chấp thuận việc gia hạn thời hạn thuê khuôn là 3 năm của công ty.   Tô Thành
Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp