Lương lao động qua đào tạo thấp hơn lao động tự do
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Bên cạnh đó, lương bình quân tháng của một số ngành cao như: vận tải hàng không 13,16 triệu đồng/tháng, dầu khí 12,18 triệu đồng; tài chính tín dụng 5,26 triệu đồng, thì mức lương một số ngành quá thấp như nuôi trồng thủy sản chỉ 1,1 triệu đồng, lâm nghiệp – da giày 1,3 triệu đồng, dệt may 1,4 triệu đồng.

Báo cáo cũng đưa ra kết quả, tiền lương trong các doanh nghiệp hiện nay thấp hơn tiền lương ở khu vực lao động tự do. Tiền lương bậc 1 (hệ số 2,34) của người vừa tốt nghiệp đại học là 50,7 nghìn đồng/ngày. Trong khi lao động tự do, lao động nông nghiệp có thể kiếm được thu nhập từ 80 đến 120 nghìn đồng/ngày.

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, cần cải tiến chính sách tiền lương, tiền công theo định hướng thị trường; thực hiện chính sách tiền lương gắn với năng suất lao động, không phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp… Đặc biệt, có khoảng 20-25% sinh viên ngành Luật, Quản trị kinh doanh,… chấp nhận làm công việc chỉ yêu cầu trình độ trung cấp hoặc phổ thông như nhân viên tiếp thị, bán hàng, dịch vụ ăn uống…

Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử