Lương tối thiểu tăng 100.000 đồng từ 1-7-2013
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Để có tiền chi tăng lương thì chi đầu tư phát triển năm 2013 bị cắt giảm còn 175.000 tỉ đồng (giảm 5.000 tỉ đồ ng so vớ i phương á n 180.000 tỉ đồng mà Chí nh phủ trì nh). Ngoài cắt giảm đầu tư thì chi ngân sách cũng sẽ phải tiết kiệm hơn. Theo dự toán mà Quốc hội thông qua thì số thu cân đối ngân sách là 816.000 tỉ đồng, chi cân đối ngân sách là 978.000 tỉ đồng, bội chi 162.000 tỉ đồng.

Để thực hiện dự toán này, Chính phủ phải chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, mua xe công, chi phí công tác trong nước và nước ngoài.

Nguồn: Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh