Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012: Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tình hình và xu thế trên sẽ tạo ra cả những thuận lợi, thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung, phát huy tối đa sức mạnh nội lực của đất nước.

Từ đó, nghị quyết của QH xác định hệ thống chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6-6,5%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%. Nhập siêu khoảng 11-12% trên tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong điều kiện cho phép, phấn đấu giảm nhập siêu xuống dưới 10%. Bội chi ngân sách phấn đấu dưới 4,8% GDP; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 33,5%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%. Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỉ lệ thất nghiệp khu vực thành thị khoảng 4%. Tỉ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế đạt 46%. Tỉ lệ hộ nghèo giảm 2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%…   

* Sáng 9.11, với đa số tán thành, QH đã thông qua nghị quyết về kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011-2015. Theo đó, QH xác định tổng mức đầu tư vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011-2015 không quá 225.000 tỉ đồng. QH giao Chính phủ xây dựng nguyên tắc, tiêu chí cụ thể để rà soát danh mục dự án, công trình trong Nghị quyết 881 của Uỷ ban Thường vụ QH. Không bổ sung mới danh mục dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011-2015. Không chuyển chỉ tiêu kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ được QH quyết định hằng năm sang năm sau.   

Duy Thanh
Nguồn: Báo Điện tử Lao động