Ngày càng thiếu lao động trình độ cao
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Tại Hội nghị, nhiều doanh nghiệp cho rằng, phần lớn số lao động hiện nay  không đáp ứng được nhu cầu về số lượng và chất lượng trong vai trò là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật bậc cao. Điều này cho thấy có sự thiếu hụt trầm trọng nhân lực có trình độ cao trong thị trường lao động hiện nay.

Một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự thay đổi và tái cấu trúc quá nhanh trong lĩnh vực công nghiệp. Có đến 67% doanh nghiệp công nghiệp cho rằng, họ không được đáp ứng nhu cầu về cán bộ quản lý; 68% không đáp ứng được nhu cầu về số lượng và chất lượng của cán bộ kỹ thuật. Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ tỉ lệ này chỉ có 52% và 51%.

Thậm chí, sự thiếu hụt lao động không chỉ tồn tại với lao động bậc cao. Một loạt doanh nghiệp cũng khẳng định, họ không tuyển được với công nhân kỹ thuật bậc thấp, nhân viên văn phòng, bán hàng và lao động chân tay. Ngoài ra, hơn 80% số doanh nghiệp nhìn nhận trong 5 năm tới họ cần lao động có những kỹ năng mới. Ngược lại, con số này ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 58% và doanh nghiệp tư nhân là 61%.  Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp Nhà nước có thể không được đáp ứng nhu cầu về các kỹ năng trong tương lai…

Vấn đề nguồn nhân lực có chất lượng, nhân lực đáp ứng được yêu cầu của thị trường không phải là mới. Bên cạnh chính sách của các ngành lao động vẫn lúng túng thì bản thân phần nhiều người lao động còn thụ động trong việc trau dồi kiến thức. Gần đây, qua các phiên giao dịch việc làm đã xuất hiện tín hiệu kinh tế đang phục hồi và thị trường lao động bắt đầu ấm dần lên. Cũng tại những phiên giao dịch này sự thiếu hụt về nhân lực “biết làm việc” thể hiện rất rõ.

Nếu vài năm nữa, vấn đề nhân lực vẫn giậm chân tại chỗ sẽ là một rào cản lớn đối với động lực phát triển kinh tế. Theo một số chuyên gia, bên cạnh trách nhiệm của ngành lao động, sự tự giác trong định hướng lựa chọn nghề của người lao động, rất cần doanh nghiệp sử dụng cùng tham gia xây dựng, đào tạo, tự trang bị cho mình nguồn nhân lực, thay vì đòi hỏi như hiện nay.

Huệ Chi
Nguồn: Báo Điện tử An ninh thủ đô