Nợ công – Nỗi lo tiệm cận!
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nay vấn đề đã được hâm nóng trở lại. Trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 2/10 khi Báo cáo về ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trình bày cho thấy: “tính đến 31/12/2009 tổng số dư nợ công bằng 52,6% GDP, ước đến 31/12/2010 nợ công sẽ là 56,7% GDP”.  Với dự báo dư nợ công đã ở mức 52,6% GDP năm 2010 và 57,1% năm 2011, một số thành viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã tỏ ý lo ngại dư nợ quốc gia đã gần chạm ngưỡng cảnh báo. 

Một tờ báo kinh tế, trong câu chuyện về nợ công đã đưa hình ảnh chiếc đồng hồ thông báo công khai diễn biến mức nợ quốc gia của nước Mỹ, được đặt tại thành phố New York. Nhiều ý kiến cũng ngỏ ý đồng tình, đã đến lúc Việt Nam nên công khai thường xuyên nợ công như Hoa Kỳ đã làm. Về nguyên tắc quản lý nợ công phải được tài trợ bằng thặng dư ngân sách ngày mai, tức là trong tương lai phải có nguồn ngân sách để trả nợ và với tốc độ bội chi như hiện nay thì hết năm 2011 nợ công đã là 60% GDP, đây là mức mà theo các chuyên gia kinh tế rất cần được giới hạn.

Thực ra, việc công khai nợ công mới đây đã được Bộ Tài chính thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ (qua phát hành Bản tin nợ công định kỳ 6 tháng/lần). Vấn đề ở chỗ trong con mắt các chuyên gia kinh tế và người dân, cơ cấu nợ công vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Trong khi phạm vi quản lý nợ công của Việt Nam hiện tại mới chỉ dừng ở nợ Chính phủ, nợ chính quyền địa phương và nợ Chính phủ bảo lãnh – thì giới chuyên môn khẳng định – nợ công phải bao gồm cả nợ quốc gia, trong đó có nợ của các doanh nghiệp (ví như những khoản Chính phủ không công khai bảo lãnh  của tập đoàn kinh tế). Rõ ràng, phải làm rõ cơ cấu các khoản nợ để có thể điều chỉnh thích hợp.

Vì sao phải e ngại nợ công cao? Đến một người dân bình thường cũng hiểu có nợ tức là có trả. Nợ công lên sát ngưỡng 60% GDP vào năm 2011, áp lực trả nợ sẽ rất lớn và có thể biến thành trở ngại lớn cho sự phát triển kinh tế đất nước trong những năm tới đây. Nếu chúng ta không tính toán tốt, không có những bài toán điều chỉnh thích hợp, tất yếu nợ công sẽ trở thành nguy cơ gánh nặng cho các thế hệ con cháu sau này?! .

K.M
Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam