Quy định đăng ký xe cơ giới: Một số điểm chưa phù hợp cần được bãi bỏ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo ông Lê Hồng Sơn, quy định nêu trên tại Nghị định số 103 và Thông tư liên tịch số 35 đã làm nảy sinh bất cập trong thực tế. Đó là khi đi làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, người đi đăng ký đã phải xuất trình được Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với một số nội dung mà lẽ ra sau khi đăng ký xe cơ giới mới có thông tin chính thức (tên chủ xe, số biển kiểm soát) để điền vào Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới”.

Mai Nam

Nguồn: Báo Đời sống và pháp luật  điện tử