Ra mắt Hội đồng DN vì sự phát triển bền vững
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đã có 18 công ty gửi công văn cam kết tham gia là thành viên sáng lập, trong đó có Holcim Việt Nam, BP, Unilever, Công ty May mặc Sơn Hà, Shell, APCO, Rolls-Royce (Vietnam) Interrnational Ltd., Dragon Clean Development, Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản, Công ty Sơn Nippon Việt Nam, Tập đoàn Saigontourist, Standard Chartered Bank… Các công ty này sẽ có vai trò quan trọng trong việc xác định các ưu tiên và xây dựng các dự án thí điểm.

Nguồn: Báo Đầu tư điện tử