SIPAS – công cụ hỗ trợ khảo sát mức độ hài lòng về dịch vụ hành chính công
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cho biết, khảo sát dự định sẽ được tiến hành hàng năm và chủ yếu tập trung vào việc cung cấp dịch vụ hành chính. Trong năm đầu tiên (2014 – 2015) mở rộng phạm vi khảo sát trên toàn quốc, Bộ đề nghị khảo sát sâu các dịch vụ hành chính; đó là cấp Chứng minh thư nhân dân; đăng ký sử dụng đất; giấy phép xây dựng nhà ở; công chứng; cấp giấy khai sinh; cấp giấy đăng ký kết hôn. Cụ thể, sẽ tiến hành điều tra với 30.000 mẫu phiếu sẽ được lựa chọn để khảo sát trong 6 lĩnh vực trên ở 70 quận, huyện và 210 xã, phường tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Song các tỉnh có quyền quyết định đưa các dịch vụ khác nhau vào mẫu khảo sát, bao gồm các dịch vụ công và dịch vụ xã hội.

Quy trình khảo sát sẽ gồm một số nội dụng: xác định mục tiêu chiến lược (tức là khảo sát tất cả các dịch vụ hay theo từng cơ quan), xác định lĩnh vực và chủ đề có thể khảo sát, xác định các đơn vị có liên quan tới cuộc khảo sát, thuê một đơn vị bên ngoài thực hiện chức năng khảo sát và chia sẻ cách thức sử dụng dữ liệu để cung cấp thông tin cho cải cách. Và có thể dựa vào nhiều yếu tố khác nhau để đánh giá như tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính mức độ công khai thông tin dịch vụ, công chức thái độ phục vụ hài lòng và kết quả; cơ chế góp ý kiến nghị, các vấn đề của ngành, cung ứng dịch vụ hành chính công, dịch vụ công.

Liên quan đến vấn đề này, Chuyên viên cao cấp Ngân hàng Thế giới Soren Davidsen khuyến nghị, hiện nay có rất nhiều dịch vụ hành chính công nên chỉ thu thập dữ liệu mình cần và giữ khoảng cách khảo sát từ 2 – 3 năm để đánh giá hết tác động và tránh lãng phí cho nguồn ngân sách; chọn mục tiêu một cách khôn ngoan, để đạt được kết quả và vẫn giữ đúng mục tiêu hay nói cách khác phải quản lý sự kỳ vọng của khảo sát do sự hài lòng của công dân không phải là thuốc chữa bách bệnh, kể cả cải cách. Cũng như chọn đơn vị khảo sát độc lập không phải các Sở Nội vụ để tăng cường tính khách quan.

Theo ông Soren Davidsen, điểm khởi đầu chung của bất kỳ dịch vụ hành chính nào là chính quyền có trách nhiệm phục vụ người dân. Ngay khi có kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, ở cấp quốc gia, các cơ quan quản lý nhà nước có thể xác định chính xác các lĩnh vực và vấn đề trong cung cấp dịch vụ cần quan tâm đặc biệt để cải cách hoặc cần nâng cao năng lực. Những ý kiến phản hồi chi tiết của người dân ở cấp độ cơ quan, tổ chức nhằm giúp UBND tỉnh và các sở, ban, ngành xác định những cải cách khả thi, chú trọng vào các vấn đề trong khả năng kiểm soát của tổ chức đó hay UBND.

My Vân
Nguồn: Báo Người Đại biểu nhân dân