Sở GTVT Đà Nẵng có thể phạm Luật Cạnh tranh
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Từ năm 2015, cấp có thẩm quyền đã đồng ý thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa trong thời gian 2 năm.

Đến ngày 7/2/2016, Bộ trưởng Bộ GTVT có quyết định ban hành kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Theo đó, Grab Việt Nam đã triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào việc vận chuyển hành khách theo hình thức GrabCar, GrabTaxi.

Tuy nhiên, ngày 21/11/2016, Sở GTVT Đà Nẵng có văn bản gửi Grab Việt Nam yêu cầu “dừng ngay việc ký hợp đồng với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng cho đến khi có ý kiến của UBND TP Đà Nẵng và Bộ GTVT”.

Theo ông Yen Hock Lim, đại diện ủy quyền tại Việt Nam của Grab Việ Nam, yêu cầu trên của Sở GTVT Đà Nẵng xuất phát từ các đơn vị vận tải, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tài khách bằng taxi trên địa bàn thành phố.

Grab Việt Nam đã báo cáo Bộ GTVT về vấn trên. Ngày 23/12/2016, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị UBND TP Đà Nẵng tiếp tục tạo thuận lợi và hướng dẫn cho Grab Việt Nam thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn TP  Đà Nẵng.

Tuy nhiên cho đến nay, UBND TP  Đà Nẵng vẫn chưa cho phép thí điểm ứng dụng của Grab tại thành phố này. 

Ông Lim cho rằng yêu cầu tạm dừng không nêu thời hạn của Sở GTVT Đà Nẵng chưa phù hợp với nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ và phát triền doanh nghiệp đến năm 2020. Yêu cầu tạm dừng này không những làm ảnh hưởng đến nhà đầu tư hiện tại mà còn làm nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng vào Việt Nam.

Đại diện Grab Việt Nam cũng cho rằng việc Sở GTVT Đà Nẵng căn cứ trên phản ánh của các đơn vị taxi trên địa bàn để yêu cầu Grab Việt Nam dừng triển khai là chưa thỏa đáng vì việc này có thể chưa thực sự phù hợp với tinh thần của Luật Cạnh tranh năm 2005.

Theo đó, luật cấm các thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh.

Thanh Hằng