Tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần duy trì các hình thức đối thoại như: góp ý trực tiếp cho cơ quan nhà nước thông qua các hiệp hội DN và ngành nghề. Để mỗi cuộc gặp giữa chính quyền và DN đạt chất lượng và kết quả thiết thực, mỗi đơn vị cần chủ động nêu rõ tồn tại, bất hợp lý trong điều hành kinh tế của lãnh đạo cấp tỉnh, đồng thời nâng cao khả năng vào cuộc, ứng phó của các hiệp hội…

Một số DN đề nghị, thời gian tới nên tổ chức các cuộc đối thoại giữa DN với chính quyền cấp quận, huyện để tìm giải pháp tháo gỡ những tồn tại cụ thể, có tính chất khu biệt ở địa phương…
Anh Minh                    
Nguồn: Báo Hà Nội mới điện tử