Thay đổi về pháp lý trong quan hệ hình sự, dân sự
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Đó là những nội dung chính trong Nghị quyết của QH thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị quyết về Đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014.

Đây là chương trình nghị sự của phiên họp cuối cùng kỳ họp thứ năm, QH khóa XII.

Một bất ngờ khá lớn khi thông qua từng điều luật trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS là đã có 224 ĐB (tương đương với 45,44%) bỏ phiếu chống (chỉ có 44% ĐB bỏ phiếu thuận) không thông qua Điều 194a về việc bỏ khung hình phạt tử hình đối với tội danh tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

QH đã nhất trí thông qua việc bỏ khung hình phạt tử hình với 7 tội danh gồm: Tội hiếp dâm; tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội buôn lậu; tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả; tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thủy; tội hủy hoại vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Luật cũng bỏ tội danh sử dụng trái phép chất ma túy và coi việc lệ thuộc ma túy như một loại bệnh cần được chữa trị, đồng thời sửa đổi nâng mức định lượng tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự từ 500 ngàn đồng lên hai triệu đồng. Tất cả những điều khoản của luật được áp dụng để điều tra, truy tố xét xử và thi hành án đối người thực hiện hành vi phạm tội từ 0 giờ ngày 1.1.2010.

Với 87,42% số đại biểu tán thành, QH đã nhất trí thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản. Luật đã quy định những vấn đề mới về năng lực xây dựng, năng lực hành nghề, giám sát, đánh giá các dự án đầu tư xây dựng, thẩm định, phê duyệt, chỉ định thầu…

Luật cũng quy định mới một nội dung được người dân chờ đợi đó là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, trong đó có nội dung cấp một quyển giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu đất thay cho “sổ hồng, sổ đỏ”. Điều luật này quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo một mẫu thống nhất trong cả nước do Bộ TNMT phát hành. Các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận tài sản trên đất đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp ly.

Nghị quyết về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 đã được 83,37% số ĐBQH thông qua. Theo nghị quyết thì mục tiêu của việc đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 là xây dựng một số cơ chế tài chính mới cho giáo dục và đào tạo, nhằm huy động ngày càng tăng và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội để nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và bảo đảm công bằng trong giáo dục và đào tạo.

Cũng trong sáng 19.6, QH đã thông qua Luật Sở hữu trí tuệ với quy định quyền tác giả được bảo hộ tới 75 năm sau khi tác giả mất.

Chí Tùng
Nguồn: Báo Điện tử Lao động