Thêm gần 40.000 doanh nghiệp mới được thành lập
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

 Cũng theo thông tin này, tính đến ngày 30/6, toàn quốc có 40.523 doanh nghiệp thành lập mới; trong đó bao gồm 249 doanh nghiệp nhà nước, 542 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, 39.732 doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

 Số doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh là 24.931 doanh nghiệp; trong đó có 202 doanh nghiệp nhà nước, 269 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và 24.460 doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

 Như vậy, đến thời điểm ngày 30/6, toàn quốc có 457.343 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 39.700 doanh nghiệp so với thời điểm kết thúc năm 2012. So với tháng 5-2013, số doanh nghiệp đang hoạt động tăng 5.381 doanh nghiệp, tương ứng tăng 1,2%.

 Tuy nhiên, cũng theo bộ này, mặc dù hoạt động sản xuất – kinh doanh trong nước các tháng đầu năm đã có dấu hiệu tích cực, nhưng chưa vững chắc và chứa đựng nhiều rủi ro. Tăng trưởng kinh tế còn thấp, hoạt động của các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, trở ngại do chi phí đầu vào cao, tiêu thụ chậm, khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng còn khó khăn.

Thu Hiền
Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp