Tháng 5 đã có hơn 500 doanh nghiệp hồi sinh
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 5/2013, cả nước có 7.206 doanh nghiệp thành lập mới với số vố đăng ký là 33.051 tỷ đồng, giảm 11% về số doanh nghiệp và 24.9% về số vốn đăng ký so với tháng 4.

Về số doanh nghiệp giải thể, theo cơ quan này, trong tháng 5, có 570 doanh nghiệp giải thể, giảm 27,1% so với tháng trước, cùng với 3020 doanh nghiệp ngừng hoạt động, giảm 15,4% so với tháng trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2013, cả nước có 31.009 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 156.434 tỷ đồng, tăng 4,8% về số doanh nghiệp. Tuy nhiên, số vốn đăng ký giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Tín hiệu đáng mừng là số doanh nghiệp quay lại hoạt động là hơn 500 doanh nghiệp,cũng có thể bù đắp “lỗ hổng” số doanh nghiệp phá sản trong tháng 5.

Tính chung 5 tháng, cả nước có gần 9000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, chứng tỏ nền kinh tế vẫn có cơ hội để hấp dẫn doanh nghiệp trở lại sản xuất.

Trước những tín hiệu này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông đề nghị Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh công bố, công khai thông tin chính thức cho công chúng, báo giới biết để hiểu rõ về tình hình doanh nghiệp.

Theo Trí Thức Trẻ