Thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Sau lễ ra mắt, Ban Chỉ đạo đã tiến hành phiên họp thứ nhất thông qua các chương trình, kế hoạch hoạt động trong giai đoạn 2010-2014.

Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính cũng vừa ký ban hành Thông tư liên tịch số 157/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

Ngày 5/5/2010, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp với tổng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước lên tới 190 tỷ đồng, được thực hiện từ nay đến năm 2014 trên phạm vi toàn quốc.

Chương trình 585 bao gồm các hoạt động chính như thực hiện điều tra nhu cầu về thông tin pháp lý của các doanh nghiệp, thông tin pháp lý cho doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau; phổ biến kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơ bản cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ pháp chế cho doanh nghiệp…

Nguồn VGP News