Thành lập mới 13.766 doanh nghiệp
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Một số ngành, lĩnh vực có số DN thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2014 là nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 241,0%; kinh doanh BĐS tăng 88,8%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 57,9%; tài chính ngân hàng và bảo hiểm tăng 55,4%; xây dựng tăng 50,3%; giáo dục đào tạo tăng 48,9%; vận tải kho bãi tăng 46,3%; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác tăng 40,3%; thông tin truyền thông tăng 29,3%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 26,7%.

Số vốn đăng ký bình quân 1 DN thành lập mới trong 2 tháng đạt 5,6 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các DN thành lập mới trong 2 tháng là 197,2 nghìn người, tăng 19,0% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm, cả nước có 2.055 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; 14.040 DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động, tăng 25,0%, bao gồm 4.794 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 9.246 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký.

Trong số các DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, có 4.795 công ty TNHH MTV (chiếm 28,9% tổng số DN cùng loại); 4.720 công ty TNHH 2 thành viên (chiếm 13,4%); 2.292 CTCP (chiếm 10%) và 2.233 DN tư nhân (chiếm 76,5%).

Tuy nhiên, phần lớn các DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động là DN quy mô nhỏ với số vốn dưới 10 tỷ đồng.

Trong 2 tháng đầu năm, cả nước có 4.376 DN quay trở lại hoạt động, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Một số lĩnh vực hoạt động có số DN quay trở lại hoạt động tăng cao so với cùng kỳ năm 2014: Giáo dục-đào tạo tăng 39,5%; khai khoáng tăng 46,3%; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác tăng 47,3%; kinh doanh BĐS tăng 52,8%; nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 68,7%; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 115,8%.

Đây là tín hiệu tốt của nền kinh tế, thể hiện cơ hội đầu tư, kinh doanh của DN đang có sự chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Riêng trong tháng 2, cả nước có 6.899 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 45,8 nghìn tỷ đồng, tăng 0,47% về số DN và tăng 44,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Số vốn đăng ký bình quân một DN mới thành lập trong tháng đạt 6,6 tỷ đồng, tăng 43,5% so với tháng trước. Tổng số lao động của các DN thành lập mới trong tháng là 93,6 nghìn người, giảm 9,5% so với tháng trước.

Trong tháng, cả nước có 1.504 DN quay trở lại hoạt động, giảm 47,6% so với tháng trước; có 4.391 DN gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, giảm 55,1%, bao gồm 1.471 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 2.920 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký; có 1.062 DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 6,9%.

Huy Thắng

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ