Từ 1.5.2011, lương tối thiểu tăng từ 730.000đ lên 830.000đ
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

QH cũng đã quyết nghị 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngân sách nhà nước năm 2010, trong đó quy định từ ngày 1.5.2011, điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu từ 730.000 đồng/tháng lên 830.000 đồng/tháng; lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công bằng tốc độ tăng lương tối thiểu; thực hiện chế độ phụ cấp công vụ 10%; phụ cấp thâm niên ngành giáo dục. Năm 2011 phát hành 45.000 tỉ đồng vốn trái phiếu chính phủ để đầu tư các dự án, công trình trong danh mục do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.    

Nguồn: Báo Điện tử Lao động