Vi phạm về chứng khoán, một DN bị phạt 200 triệu đồng
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Lý do là trong thời gian từ ngày 11/12/2007 đến ngày 7/1/2008, công ty này đã chào bán 1,8663 triệu cổ phiếu ra công chúng cho 307 cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 36.000.000.000 đồng lên 54.663.000.000 đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN. Việc làm này đã vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán.

Trong thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 31/12/2009, công ty này tiếp tục chào bán 1,737695 triệu cổ phiếu ra công chúng cho 224 cổ đông, tăng vốn điều lệ từ 54.663.000.000 đồng lên 72.000.000.000 đồng nhưng cũng không đăng ký với UBCKNN.   Vân Du
Nguồn: Báo Điện tử Diễn đàn doanh nghiệp