Xem xét kiến nghị về việc thu 3.000 đồng một chữ ký số
Người Việt Nam đang lo ngại sâu sắc về USD trong bối cảnh hệ thống tài chính của nước Mỹ tiếp tục ngập sâu trong rắc rối.

Trước đó, các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh, kiến nghị liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Về việc này, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2017.

Theo một số tổ chức, doanh nghiệp, Thông tư 305/2016/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số quy định một số điều còn chưa rõ ràng.

Ông Nguyễn Tiến Thành, phụ trách mảng chữ ký số, Tổng Công ty viễn thông quân đội Vietel cho biết, tại Điều 4 của Thông tư 305, quy định mức tính phí trên cơ sở tính theo chữ ký số sử dụng trong tháng. Tuy nhiên, trên thực tế, chữ ký số chỉ là một trong những sản phẩm của chứng thư số.

Đại diện Viettel lý giải, chứng thư số có thể được hiểu như một con dấu, nó có thể được sử dụng trên nhiều tài liệu khác nhau, tức là một chứng thư số có thể tạo ra vô số chữ ký số. Như vậy, nếu thực hiện theo Thông tư 305 (3.000đồng/chữ ký/tháng) thì một đơn vị sử dụng một chứng thư số trên nhiều tài liệu khác nhau trong một tháng sẽ phát sinh một khoản chi phí rất lớn.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng đại diện miền Bắc Công ty cổ phần chữ ký số Vina cũng đồng quan điểm trên và cho rằng trong trường hợp này, mức thu phí cần tính trên cơ sở chứng thư số chứ không phải chữ ký số.

Bên cạnh đó, tại Điều 2 của Thông tư này, đối tượng nộp phí là các tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho tổ chức, doanh nghiệp sử dụng theo quy định của pháp luật. Rõ ràng, người phải nộp phí trong trường hợp này là các CA (tức là các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số).

Mặt khác, theo Luật phí và lệ phí thì phí là khoản để bù đắp chi phí cơ bản do cá nhân, tổ chức phải trả cho các dịch vụ hành chính công, tức là các đơn vị sử dụng chữ ký số phải trả.

Thu Hà

Nguồn: http://canhtranhquocgia.vn/Chinh-sach-va-cuoc-song/Xem-xet-kien-nghi-ve-viec-thu-3000-dong-mot-chu-ky-so/308060.vgp